Acest website foloseste cookie-uri pentru facilitarea accesului si livrarea multiplelor functionalitati. Daca veti continua sa navigati, vom considera ca ati acceptat folosirea acestora.
X

Puteti compara maxim 4 produse!

Produse
Cos
cumparaturi
Contul
meu
Produse

Regulament concurs

Regulamentul concursului online "BeCoolAtSchool”

SECTIUNEA 1. GENERALITATI

ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

1.1. Organizatorul concursului “BeCoolAtSchool” (numit in cele ce urmeaza "BeCoolAtSchool") este compania S-Karp INC. S.R.L., cu sediul social în mun. Brașov, str. Timișul sec nr.4, înmatriculată la ORC Brașov sub numărul J08/2320/10.11.2016, CUI 36730952, titulară a contului numărul RO93RNCB0053152691670001 BCR Sucursala Brașov, telefon (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”).

1.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit in continuare "Regulamentul") pe pagina de internet https://business.facebook.com/skarpworld/photos/a.496368270479729/1811970668919476/?type=3&theater. Regulamentul este obligatoriu pentru toti participantii.

SECTIUNEA 2.PERIOADA SI ARIA DE DESFASURARE ALE CONCURSULUI

2.1. Concursul este organizat si se desfasoara in perioada 6.09.2018 – 16.09.2018, pe intreg teritoriul Romaniei, in spatiul virtual corespunzator paginii https://business.facebook.com/skarpworld/?ref=page_internal, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Concursului, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu cel putin 24 de ore inainte de data la care orice modificare/completare la Regulament va deveni aplicabila.

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. In Concurs are dreptul sa participe orice persoana fizica cu varsta minima de 18 ani impliniti la data inceperii concursului, care are domiciliul stabil sau resedinta in Romania. Prin inscrierea la acest concurs, persoanele cu varsta neimplinita de 18 ani garanteaza ca detin acordul parintilor de a participa in Concurs.

3.2. Nu au dreptul sa participe in Concurs angajatii companiei S-KARP INC. S.R.L. și al companiilor afiliate, angajatii companiilor implicate in realizarea Concursului, precum si rudele de gradul intai si afinii (sot/sotie) acestora.

3.3. Participarea la acest Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

3.4. Castigatorul trebuie sa furnizeze Organizatorului toate datele de identificare printr-un mesaj privat pe pagina de Facebook S-KARP), pentru a putea fi utilizate in procesul de desemnare si inmanare a premiului. Daca una dintre informatiile personale nu este completata corect, participantul poate fi descalificat, chiar daca a fost extras in calitate de castigator.

3.5. Concursul se desfasoara exclusiv pe internet, pe pagina https://business.facebook.com/skarpworld/?ref=page_internal

SECTIUNEA 4. DESCALIFICAREA PARTICIPANTILOR

4.1. Sunt descalificate automat persoanele care participa la Concurs asumandu-si o identitate falsa. Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din Concurs sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat castigator in cazul in care acesta nu a furnizat date corecte de contact, s-a inscris utilizand date false, sau incearca sa influenteze Concursul prin modalitati frauduloase sau nu respecta prevederile Regulamentului.

SECTIUNEA 5. PARTICIPAREA IN CONCURS

5.1. Orice persoana care doreste sa se inscrie in Consurs poate participa fara a plati nicio taxa, in perioada 6.09.2018 – 16.09.2018 ora 24:00. Pentru a se inscrie, participantii trebuie sa respecte urmatoarele:

5.2. Sa acceseze pagina https://business.facebook.com/skarpworld/?ref=page_internal;

5.3. Sa dea Like paginii https://business.facebook.com/skarpworld/?ref=page_internal (daca nu sunt deja fani ai paginii);

5.4. Sa ia la cunostinta prevederile prezentului regulament, disponibil pe website-ul https://www.s-karp.com/infocenter/regulament-concurs

5.5. Sa mentionezi numele celui mai fashion prieten al tau trebuie postat ca si comentariu la postarea de concurs.

SECTIUNEA 6. PREMII si ACORDAREA PREMIILOR

6.1. Fiecare participant poate castiga unul dintre cele 2  premii oferite de S-KARP.

6.2. Premiile constau in pantofii Fashion by Mihaela Glavan;

6.3. Fiecare castigator are dreptul la un singur premiu. Mai multe comentarii sau trimiterea raspunsului de mai multe ori nu inseamna mai multe sanse de castig. Castigatorii vor fi selectati aleatoriu, printr-un mecanism de tragere la sorti, prin intermediului website-ului http://www.random.org/. Numai participantii care procedează potrivit clauzelor 5.1 - 5.5 din prezentul regulament vor fi automat inscrisi la tragerea la sorti.

6.4. Tragerea la sorti va avea loc în data de 17.09.2018. Castigatorii vor fi anuntati in aceeasi zi, pana la ora 24:00, pe pagina https://business.facebook.com/skarpworld/?ref=page_internal. Premiile vor fi livrate prin curier, dupa confirmarea castigatorilor, in termen de 3 de zile de la validarea acestora.

6.5. Valoarea neta totala estimata a premiilor este de 500 RON.

6.6. Organizatorul va trage la sorti castigatorii, utilizand website-ul www.random.org, din cadrul tuturor participantilor valizi inscrisi in Concurs, care raspund corect la intrebarea concursului – cate un castigator pentru fiecare premiu. Pentru fiecare premiu, se vor extrage si cate 2 rezerve. 6.7. Castigatorii vor fi anuntati pe pagina de facebook https://business.facebook.com/skarpworld/?ref=page_internal

6.8. Fiecare castigator trebuie sa confirme printr-un mesaj privat pe pagina de facebook https://business.facebook.com/skarpworld/?ref=page_internal, in maxim 3 zile de la data notificarii pe pagina de Facebook https://business.facebook.com/skarpworld/?ref=page_internal, faptul ca a primit notificarea de castig, sa confirme indeplinirea conditiilor de participare si sa ofere orice alte detalii suplimentare necesare validarii.

6.9. In cazul in care un castigator nu este validat, Organizatorul va aloca premiul participantilor din lista de rezerva, in ordinea in care au fost extrasi.

6.10. Castigatorii premiilor vor intra in posesia premiilor in termen de 3 de zile de la validare, prin curier.

6.11. Premiul castigat nu poate fi inlocuit cu alte produse sau castiguri si nici nu se acorda contravaloarea in bani. In cazul refuzului castigatorilor de a beneficia de castig sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a castigului. In asemenea cazuri, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui castigurile respective altor participanti, cu exceptia celor 3 rezerve.

6.12. Orice eventuala contestatie, inclusiv privind modul de validare si acordare a premiului, poate fi formulata in scris de catre participant si depusa personal sau expediata prin posta, in termen de maxim 5 zile de la data incheierii concursului, catre S-Karp INC. S.R.L., cu sediul social în mun. Brașov, str. Timișul sec nr.4, înmatriculată la ORC Brașov sub numărul J08/2320/10.11.2016, CUI 36730952. Contestatia se va solutiona in termen de maximum 10 zile lucratoare de la primire. In cazul in care contestatorul va fi nemultumit de decizie, se va incerca rezolvare contestatiei pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane de la sediul Organizatorului.

6.13. Participantilor nu le este impusa nici o cheltuiala sau taxa de participare legata de prezentul concurs.

SECTIUNEA 7. ANULAREA JURIZARII

7.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula extragerile din cauza unor situatii neprevazute fara notificari prealabile. Acest lucru se aplica si in cazul in care extragerile nu pot fi desfasurate conform planului, din cauza, spre exemplu, unor defectiuni de hardware sau software.

7.2. Orice anulare prematura a extragerilor nu implica drepturi pentru participanti.

7.3. In cazul anularii jurizarii, vor fi postate notificari adecvate in cadrul website-ul https://business.facebook.com/skarpworld/?ref=page_internal

7.4. Organizatorul nu poate fi considerat responsabil pentru eventualii participanti care se inscriu in concurs folosind conturi de Facebook false sau multiple.

SECTIUNEA 8. TAXE 8.1.

8.1. Organizatorul Concursului este raspunzator pentru calcularea si plata impozitului pe premiu cu retinere la sursa si a tuturor taxelor sociale legale.

8.2. Participantilor la Concurs nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte.

SECTIUNEA 9. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

9.1. Organizatorul nu va fi raspunzator pentru prejudicii, suferite de catre castigator, indiferent de natura acestor prejudicii, suferite din momentul predarii premiului catre castigator.

9.2. Imposibilitatea castigatorului de a intra in posesia oricarui premiu din cadrul acestui Concurs exonereaza Organizatorul de orice raspundere. Premiul va fi acordat urmatoarei rezerve din lista.

SECTIUNEA 10. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

10.1. Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, participantii prezentului Concurs isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea efectuarii deliberarii, validarii, atribuirii premiului, pentru indeplinirea obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii.
10.2. S-KARP INC. S.R.L. garanteaza ca prelucrarea oricaror date personale va fi facuta cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 aplicabil din 25 mai 2018 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter, participanții beneficiază de toate drepturile conferinte de lege, și deplin acces la informații;

SECTIUNEA 11. FORTA MAJORA 11.1.

11.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.
11.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Concursul existent in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

SECTIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

12.1 Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.
12.2 Regulamentul Concursului va fi disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe https://www.s-karp.com/infocenter/regulament-concurs.

Povestea S-KARP
Povestea brandului S-KARP a inceput la Sinaia, în România, cu multi ani in urma... Orașul Sinaia este situat la poalele munţilor Bucegi, unde se află pârtia de schi KARP. Această pârtie este cea mai abruptă din România, având înclinaţia de circa 42,24 grade. Pentru că sunt legat de oraşul meu natal, iar pe pârtia KARP schiez şi am multe amintiri plăcute alături de familie şi prieteni, am dat numele acestui brand alăturând S de la Sinaia, KARP de la numele pârtiei și semnul grafic care are acelaşi unghi de 42,24 grade, ca şi înclinaţia pârtiei.

Fondator, Radu Jitaru 
Inregistreaza-te

Aboneaza-te la newsletter pentru oferte speciale si noutati!

Prin apasarea butonului Trimite, sunteti de acord cu
termenii si conditiile de Abonare la Newsetter

powered by teamshare
© Copyright 2019 S-KARP
designed by headstart.ro
NOU
Sneakers din piele naturala, Galben
Cod produs 1051372036
In stoc
Pret 279,00 Lei
In stoc
NOU
Sneakers din piele naturala, Portocaliu
Cod produs 1051484036
In stoc
Pret 279,00 Lei
In stoc
NOU
Sneakers din piele naturala, Denim
Cod produs 1051363039
Stoc epuizat
Pret 279,00 Lei
Stoc epuizat
NOU
Sneakers din piele naturala, Albastru marin
Cod produs 1051336036
In stoc
Pret 279,00 Lei
In stoc
Pantofi alergare Feline Plus, Albastru
Cod produs 1030690035
Stoc epuizat
Pret 299,00 Lei
Stoc epuizat
Pantofi Trail Runner Winter, Negru
Cod produs 1041151035
In stoc
Pret 449,00 Lei
In stoc
Bocanci Postavaru , Negru
Cod produs 1010311037
In stoc
Pret 399,00 Lei
In stoc
Pantofi alergare Feline Plus, Portocaliu
Cod produs 1030679036
In stoc
Pret 299,00 Lei
In stoc
Bocanci Omu CX, Negru
Cod produs 1010239036
In stoc
Pret 599,00 Lei
In stoc
NOU
Bocanci Omu FXT, Negru
Cod produs 1010254036
In stoc
Pret 649,00 Lei
In stoc
NOU
Incaltaminte S-KARP Forest, Negru
Cod produs 1012635040
In stoc
Pret 699,00 Lei
In stoc
Incaltator S-KARP lemn bambus
Cod produs Incaltator S-KARP lemn bambus 55cm
In stoc
Pret 29,00 Lei
In stoc
Sosete S-KARP Ascent, Gri
Cod produs 3532598037
In stoc
Pret 59,00 Lei
In stoc
Sosete S-KARP Ascent, Maro
Cod produs 3532594037
Stoc epuizat
Pret 59,00 Lei
Stoc epuizat
NOU
Solutie curatat incaltaminte
Cod produs Solutie curatat incaltaminte
In stoc
Pret 49,00 Lei
In stoc
Card Cadou 200
Cod produs Card Cadou 200
In stoc
Pret 200,00 Lei
In stoc
Card Cadou 400
Cod produs 12345678910
In stoc
Pret 400,00 Lei
In stoc
Card Cadou 600
Cod produs Card Cadou 600
In stoc
Pret 600,00 Lei
In stoc
Bocanci Omu CX, Negru
Cod produs 1010239036
In stoc
Pret 599,00 Lei
In stoc
NOU
Bocanci Omu FXT, Negru
Cod produs 1010254036
In stoc
Pret 649,00 Lei
In stoc
Pantofi Trail Runner Winter, Negru
Cod produs 1041151035
In stoc
Pret 449,00 Lei
In stoc
Bocanci Postavaru , Negru
Cod produs 1010311037
In stoc
Pret 399,00 Lei
In stoc